Pāṇḍuraṅga Viṭṭhale

Pahāṛī Rāga

विठ्ठल विठ्ठले पाण्डुरंग विठ्ठले।
पाण्डुरंग विठ्ठले पण्ढरीनाथ विठ्ठले॥

viṭṭhala viṭṭhale pāṇḍuraṅga viṭṭhale ǀ
pāṇḍuraṅga viṭṭhale paṇḍharīnātha viṭṭhale ǀǀ

O Lord Vitthal, O Lord Pandurang, the radiant one!
You are Pandharinatha, the Lord of Pandharpur, O Lord Vitthal!