Dharanas from the Vijnanabhairava

 
Meditation on the Heart - A Dharana from the Vijnanabhairava
Vijñānabhairava 109; English rendering ©2017 SYDA Foundation.
Click here to share