• Baba Muktananda's Mahasamadhi 2014
  • Baba Muktananda's Mahasamadhi 2014
  • Baba Muktananda's Mahasamadhi 2014
  • Baba Muktananda's Mahasamadhi 2014
  • Baba Muktananda's Mahasamadhi 2014

In Honor of Baba's Solar Mahasamadhi

Baba Muktananda
Updated: Oct 1Updated: Oct 1Updated: Oct 1Updated: Oct 1Shaktipat Intensive
Navaratri Gallery
Click here to share