Baba Muktananda’s Divya Diksha 2021

Dhyana SaptahAn Excerpt from Play of Consciousness by Swami Muktananda
Om Namah Shivaya in the Shuddha Bilaval RagaM GalleryMahashakti Gayatri Mantra