Bhajans and Abhangas
Sung on the Siddha Yoga Path


Bhajans

 
Jhari Lagai Meheliya Gagana GheherayNisidina Barasata Naina Hamare
Mai Bhagiyana SeBhajan: Svason Svas Rati DinHe Govinda He Gopala

Abhangas

 
Soniyatsa divasa ajiSoniyatsa divasa ajiOmkara Pradhana Abhanga
Majhi Deva-PujaJe Je GhadelaShriguru Sarikha

Qavvalis

 

Dohas